. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
PARTICULARITĂȚI ALE PREGĂTIRII SPORTIVE A JUDOCANELOR LA ETAPA PERFECȚIONĂRII SPORTIVE
31 august 2015

Manolachi V.

REZUMAT
În prezentul articol este expusă informația privind studierea opiniilor antrenorilor specialiști de calificare
înaltă la judo din Republica Moldova referitoare la aspectele de bază ale pregătirii sportive a judocanelor de categoria a
III-a și factorii problematici ai procesului de antrenament pentru obţinerea categoriei a II -a sportive. În marea lor
majoritate, antrenorii-respondenți au evidenţiat ca factori problematici lipsa atenției corespunzătoare, acordate în timpul
practicii, dezvoltării capacităților specializate a judocanelor categoriei a III-a de calificare, precum sunt: rapiditatea
reacției; rapiditatea mișcărilor; sensibilitatea tactilă, supleţea activă; coordonarea mișcărilor; forța explozivă; rezistența
în regim de viteză și cea specifică. În plus, antrenorii au semnalat atît lipsa, în literatura științifico -metodică accesibilă, a
recomandărilor privind periodicitatea testării judocanelor la etapa perfecționării sportive, precum și inexistența unor
seturi de teste solide de informare, care ar caracteriza diverse aspecte ale pregătirii sportive a judocanelor.

Manolachi full text.pdf
pdf