. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ORGANIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ AL STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE SPORT ÎN CONTEXTUL FORMARII COMPETENTELOR GENERALE ŞI SPECIFICE RACORDATE LA GLOBALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
30 decembrie 2013
Domeniu:
Calugher V.

REZUMAT
                   În prezent fenomenul „globalizare” reprezintă un proces ireversibil care ne afectează pe toţi în egală măsură şi care pune “lumea în mişcare”, constituind totodată, un proces de tranziţie care include toate formele de organizare socială ca finalitate, adică exact ceea ce ar da sens ambelor procese. Optimizarea activităţilor practice în ansamblul procesu¬lui didactic ale studenţilor va asigura creşterea calităţii cunoştinţelor şi competenţelor generale şi profesionale ale absolvenţilor la specialitatea Educaţie fizică şi sport, şi va spori şansele de integrare pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor. Studiu de faţă a demonstrat eficacitatea noului model elaborat pentru realizarea stagiului de practică, care se datorează structurii şi conţinutului practicii de specialitate comasate (de antrenoriat şi sportiv – managerială); a utilizării noilor resurse metodologice, documentare şi logistice, regăsite în noul ghid al practicii de specialitate, elaborat în urma cercetării.
   
Calugher full text.pdf
pdf