. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ORGANIZAREA SI ÎNVAŢAREA CREATIVA A JOCULUI DE VOLEI , FACTORI DECISIVI IN RIDICAREA CALITĂŢII LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICA
15 decembrie 2007
Domeniu:
PACURARU Alexandru, PREDA Carmen

Rezumat:
Însemnătatea factorilor psihici în activităţile corporale şi sportive creşte pe măsură ce procesul instructiv-educativ se desfăşoară mai organizat şi cu mai multă exigenţă.Valoarea educativa a jocului colectiv este remarcabila prin acţiunea lui multilaterala asupra personalităţii..Practicarea jocului colectiv- prin insasi natura lui-dezvolta spiritul de colaborare si de intrajutorare.
.Ştim cu toţii căci copii de vârstă  preşcolară si şcolară se joacă tot timpul. Prin joc  sportiv este exprimat gradul de dezvoltare psihică, le conferă conduitelor multă flexibilitate şi mai ales le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, fapt ce ne  impune sa acordam mare importanta dorinţei  lor de a se juca, căci ţinând cont de opţiunea lor, vom creste interesul pentru aceasta disciplina, si vom diminua tendinţele de scutiri medicale si absentism….
-Si nu mai târziu!!,,exact la varsta la care MINGEA este UNIVERSUL, in jurul căruia ei graviteaza in dorinţa de afirmare a eului, si  a personalităţii.