. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREGĂTIRE ÎN MINIBASCHET PRIN STRUCTURI OPERAŢIONALE DE TIP COORDINATIV
30 decembrie 2015
Domeniu:
CĂTĂNESCU A., TOMELE S.

Rezumat
Scopul cercetării. Constă în îmbunătăţirea procesului de antrenament la jucătorii de minibaschet, prin introducerea unor structuri de tip coordinativ, cu accent pe: controlul mingii în pasare, dribling şi aruncare, timpii de reacţie, coordonarea uni şi bipodală, echilibrul, orientarea în teren şi ambidextria. Ipoteza. Dacă în etapa de învăţare a baschetbalistului, vom utiliza structuri operaţionale de tip coordinativ care implică, cele mai multe dintre componentele capacităţii coordinative: (coordonarea uni şi bipodală, echilibrul, controlul mingii, timpii de reacţie, orientarea în teren, şi ambidextria), atunci, viteza de însuşire a procedeelor tehnice va creşte simţitor. Material şi metode. Studierea literaturii de specialitate, observaţia directă şi indirectă, metoda testelor, statistico-matematică şi tabelară. Rezultate. În urma comparaţiei dintre rezultatele obţinute la evaluarea finală, de către grupa martor şi de către grupa experimentală se observă că, există diferenţe semnificative statistic (p < 0.001) între cele două grupe, pentru toate probele de evaluare realizate. Aceste rezultate ne-au permis să respingem ipoteza de nul şi să afirmăm că, programele de pregătire utilizate de noi au îmbunătăţit performanţele subiecţilor grupei experimentale. Concluzii. Astfel în urma experimentului propus şi susţinerii probelor de control la toate testele realizate, subiecţii grupei experimentale au obţinut rezultate mai bune, diferenţele dintre evaluări fiind confirmate statistic. De asemenea, testele de evaluare propuse sunt caracterizate printr-o creştere progresivă a numărului de elemente propuse şi testate, dar şi de creşterea interacţiunii dintre componentele capacităţii coordinative şi elementele tehnico-tactice specifice baschetului.

CATANESCU.pdf
pdf