. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
OPTIMIZAREA MIJLOACELOR DE ACŢIONARE PENTRU DEZVOLTAREA PRINCIPALELOR CALITĂŢI PSIHOMOTRICE SPECIFICE PROBEI DE SANIE LA SPORTIVII JUNIORI DE LA CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR VATRA DORNEI
16 february 2013
Domeniu:
Balint G., Rusoiu I.

Rezumat

Fiind în contact direct cu elita naţională din sanie, am considerat că o analiză privind starea de fapt a actualului proces de antrenament specific pentru dezvoltarea principalelor calităţi psihomotrice specifice probei de sanie, ar putea fi benefică şi ar conduce la un revinimet al pregătirii sportive în sanie pe care îl aşteaptă federaţia, antrenorii, dar şi noi.
Cercetarea pe care am întreprins-o s-a desfăşurat în trei etape de pregătire:
Etapa I-a: 13-20 octombrie 2011;
Etapa a II-a: 7-12 ianuarie 2012;
Etapa a III-a: 21-28 februarie 2012.
Înainte de începerea propriu-zisă a experimentului practic am elaborat unele planuri de pregătire (anual, etapă, ciclu), planuri de pregătire pe care le considerăm a fi de fapt „Modelul de pregătire”.
Aceste planuri au fost destinate grupei experimentale, grupa martor desfăşurându-şi activitatea sportivă după programul normal.
Din analiza rezultatelor obţinute în activitatea experimentală am observat în faza finală a experimentului, că rezultatele obţinute de grupa experiment sunt superioare celor obţinute de grupa martor, lucru ce reiese din tabelele şi graficele prezentate.
Balint G. full text.pdf
pdf