. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
OPORTUNITĂŢI DE CERCETARE ŞI ACŢIUNE ÎN ECOTURISMUL MONTAN ROMÂNESC
20 iulie 2008
Daniel Roşu

 
Abstract:
În ultimele decenii ale sec XX, ecoturismul a apărut ca o ştiinţă nouă ca urmare a dezvoltării turismului la nivel global.  Ecoturismul trebuie să maximizeze impactul pozitiv şi să minimizeze impactul negativ al acţiunilor societăţii în natură. Spaţiul montan  românesc se remarcă ca prezentând un cadru întârziat de implementare a măsurilor ecologice europene, fapt ce determină amplificarea eforturilor în acest sens. O axă prioritară de acţiune a ecoturismului montan românesc este cea a reducerii impactului civilizaţiei asupra naturii, în special în ceea ce priveşte managementul gunoiului menajer. Cercetarea de faţă face referire la localizarea acumulărilor de gunoi menajer în spaţiul montan, stabilirea categoriei predominante de gunoi menajer întâlnit pe munte, stabilirea cauzelor acestor acumulări şi punctarea unor soluţii în stoparea poluării mediului montan