. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
OPINIILE SPECIALIŞTILOR PRIVIND ORGANIZAREA EDUCAŢIEI FIZICE UNIVERSITARE
16 february 2013
Domeniu:
Sakizlian M.C.

Rezumat
Studiul referitor la  „Opiniile specialiştilor privind organizarea educaţiei fizice universitare” face parte dintr-o cercetare mai amplă care vizează  optimizarea procesului de educaţie fizică a studentelor prin aplicarea mijloacelor specifice gimnasticii aerobice la lecţiile de educaţie fizică în vederea sporirii nivelului pregătirii funcţionale a acestora. Experimentul desfăşurat pe durata unui an universitar a constat în analiza comparativă dintre grupa experimentală, care a desfăşurat lecţii de gimnastică aerobică şi grupa martor, care a participat la cursurile de pregătire fizică generală. Informaţiile preluate şi prelucrate au facilitat activitatea de cercetare în toate etapele acesteia (faza pregătitoare, experimentul de bază şi interpretarea datelor obţinute). În baza răspunsurilor primite a fost elaborată strategia de cercetare a potenţialului somatic, motric şi funcţional al studentelor participante la experimentul care a urmărit optimizarea pregătirii lor funcţionale. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat  o constituie creşterea eficienţei  pregătirii funcţionale a studentelor prin optimizarea eforturilor de antrenament din mijloacele  gimnasticii aerobice.
Concluziile desprinse, în urma răspunsurilor primite de la specialiştii în domeniu, au evidenţiat nivelul scăzut la care se află educaţia fizică universitară precum şi lipsa cercetărilor în domeniul pregătirii funcţionale a studentelor.
Sakizlian full text.pdf
pdf