. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
OPINII ALE SPECIALIŞTILOR – PSIHOLOGI, MEDICI – PRIVIND PREDAREA HANDBALULUI LA CLASELE PRIMARE
20 iulie 2008
Domeniu:
Călin Roman

Rezumat:
Această lucrare are la bază un chestionar aplicat cadrelor didactice din psihologie şi medicină referitor la predarea jocului de handbal la clasele primare. Chestionarul a fost distribuit unui număr de 15 respondenţi care activează în domeniul educaţiei fizice şi sportului, din cadrul mai multor centre universitare din România. În final au fost centralizate răspunsurile şi au fost interpretate datele rezultate din cercetare. Pe baza acestor răspunsuri a fost întocmit un experiment ce vizează învăţarea handalului prin jocuri de mişcare.