. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
MODIFICĂRI ALE ECHILIBRULUI HIDRIC ÎN EFORTUL AEROB
15 noiembrie 2010
Mihaela APOSTU, Antoaneta CREŢU

Rezumat
 
Premize. Sportivul dispune de o reactivitate biologică de excepţie, compatibilă cu cea a omului sănătos, dar cu un prag metabolic corespunzător activităţii fizice sistematice, efectuată în timp.
Obiective. Investigarea circuitului hidric prin testarea ratei transpiraţiei poate evidenţia, atât dinamica adaptativă celulară imediată, cât şi modificările homeostatice de lungă durată.
Metode. Am aplicat experimentul longitudinal pentru evaluarea ratei transpiraţiei după un efort standard, cu o durată de 90 minute şi intensitate de 85% din VO2 max. consumat, considerat optim pentru aclimatizarea glandelor sudoripare utilizând “testul determinativ” propus şi atestat de The American College of Sports Medicine (ACSM, 1996).
Rezultate. Determinările pierderilor sudorale după un efort de anduranţă au evidenţiat variaţii cantitative semnificative, care rezidă din activarea mecanismelor de termoreglare ca măsură adaptativă la starea de efort.
Concluzii. Modificările cantitative ale sudorii sunt caracteristice efortului de anduranţă, individuale organismului sportiv şi pot reprezenta o cale eficientă de asigurare a reechilibrării termice de refacere.