. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
MODIFICĂRI ADAPTATIVE CARDIO-RESPIRATORII LA PRACTICANŢII DE ARTE MARŢIALE
15 noiembrie 2010
Adrian COJOCARIU, Karine CORRION

Rezumat

Activitatea musculară intensă solicită modificări cardio-respiratorii, necesare pentru menţinerea homeostaziei organismului, prin asigurarea aportului de oxigen şi substanţe nutritive, precum şi pentru eliminarea produşilor de catabolism celular. De asemenea, specificul efortului fizic din artele marţiale va determina anumite modificări adaptative la nivelul sistemelor cardiovascular şi respirator. Lucrarea de faţă îşi propune să determine stadiul actual al cunoaşterii modificărilor cardio-respiratorii la sportivii practicanţi ai artelor marţiale. Pe baza studiului literaturii de specialitate, precum şi din cercetările proprii, am constatat că efortul din artele marţiale influenţează variabil parametrii cardio-respiratorii ai sportivului. Prin urmare, în ceea ce priveşte frecvenţa cardiacă maximă, presiunea arterială sistolică şi amplitudinea respiratorie, modificările adaptative sunt mai evidente.