. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
MODELUL IHIP ÎN MARKETINGUL SERVICIILOR SPORTIVE
30 decembrie 2013
Domeniu:
Dumitru I., Nichifor F., Ungurean B.

REZUMAT
Provocarea de a surpinde între nişte repere bine delimitate specificul serviciilor (sportive) a reprezentat încă de la început o provocare dificilă. Există o largă apreciere a faptului că marketingul bunurilor trebuie tratat diferinţiat de cel al serviciilor datorită existenţei unor diferenţe între cele două obiecte de studiu. 
Dorinţa noastră a fost aceea de a analiza dintr-o perspectivă critică modelul IHIP impus de producţiile ştiinţifice ce s-au ocupat de marketingul serviciilor.
Acronimul IHIP a fost impus de trei autori, Zeithaml, Parasuraman şi Berry [15],  ce au avut iniţiativa de a delimita din evantaiul generos şi relativ diferit de caracteristici ale serviciilor un model alcătuit din patru itemi: intangibilitatea (eng. intangibility); eterogenitatea (eng. heterogeneity); inseparabilitatea (eng. inseparability); perisabilitatea (eng. perishability). 
 Modelul impus de cei trei a fost suspus de-a lungul timpului unui adevărat purgatoriu. Dincolo de susţinătorii fideli au existat suficienţi specialişti care au demosntrat prin diverse teorii inconsistenţa modelului. Principalul neajuns era oferit de acreditarea ideii că modelul propus era incapabil de a trasa o distincţie clară între bunuri şi servicii. 
Acest model prezintă o serie de limite şi neajunsuri ce îl transformă într-o abordare uşor depăşită din punct de vedere al genezei, sistematizării şi ierarhiei caracteristicilor unice şi specifice serviciilor în general. Discursul academic dar şi abordările impuse de practică au demonstrat nevoia unor noi paradigme privind specificitatea serviciilor şi diferenţele majore faţă de bunurile fizice. Totuşi, din punct de vedere didactic dar şi de monitorizare a teoriei şi practicii de marketing (sportiv) ele reprezintă un cadru de referinţă ce păstrează elemente valoroase şi necesare noilor direcţii de cercetare şi abordare a acestei problematici.

Dumitru full text.pdf
pdf