. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
METODE, MIJLOACE ŞI PROCEDEE METODICE UTILIZATE PENTRU PERFECŢIONAREA TEHNICII ÎN JOCUL DE VOLEI LA ECHIPA REPREZENTATIVĂ ŞCOLARĂ – GIMNAZIU
15 decembrie 2007
Domeniu:
Sorin Popovici

Rezumat:
Determinarea conţinutului jocului de volei a constituit una din problemele primordiale ale specialiştilor ce s-au dedicat activităţii de cercetare în cadrul acestui domeniu.
Unele puncte de vedere abordează o analiză a modelului de joc, mai ales sub aspect didactic, aspect reliefat în mai multe lucrări ale profesorilor şi antrenorilor de la diferite facultăţi de educaţie fizică din ţară.
În acest sens, ca o noutate apărută recent în activitatea antrenorilor şi a specialiştilor o constituie metoda modelării.