. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
METODE DE DEZVOLTARE A CALITĂŢII MOTRICE COMBINATE VITEZA ÎN REGIM DE ÎNDEMÂNARE PRIN MIJLOACE SPECIFICE BASCHETULUI LA LICEU
24 octombrie 2015
Domeniu:
Ungureanu Aurora, Gheţu Roberta Georgiana, Burcea George Bogdan, Dobă Amalia Oana, Dobre Marian

Rezumat 
Prin lucrarea de faţă s-a încercat atragerea elevilor de liceu spre practicarea unui joc sportiv (baschet), ale cărui procedee tehnice au fost folosite ca şi mijloace de acţionare pentru dezvoltarea calităţii motirce combinate vieza în regim de îndemânare doar la grupa experiment (clasa X B). La grupa control (clasa X E), dezvoltarea vitezei şi îndemânării s-a realizat prin mijloace de acţionare clasice, respectând cerinţele programei de specialitate. Pe lângă evidenţierea progresului realizat de la o testare la alta, ca ipoteză, s-a urmărit şi nivelul de însuşire a jocului de baschet (la grupa experiment, efectuarea procedeelor tehnice s-a realizat cu un efort de intensitate relativ ridicată, faţă de grupa control). Experimentul s-a aplicat la Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” din Târgovişte  pe parcursul anului şcolar 2013-2014. Rezultatele înregistrate au fost comparate atât între cele două testări, la grupa experiment (fiind semnificative la p=0,01) cât şi intergrupe (fiind semnificative, în favoarea grupei experiment la p>0,01). Modalităţile de influenţare a calităţii motrice viteza în regim de îndemânare şi-a dovedit eficienţa, înregistrandu-se progres în urma aplicarii mijloacelor, la grupa experiment, elevii însuşindu-şi cu uşurinţă jocul de baschet mai semnificativ faţă de cei din grupa control. 

UNGUREANU.pdf
pdf