. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE PRIN ACTIVITĂŢI FIZICE EXTRAŞCOLARE DE LOISIR
28 decembrie 2016
Popovici I.M., Popescu L., Moraru C.E.

Rezumat
Pentru menţinerea stării fizice şi mentale a copilului, într-un mediu care devine din ce în ce mai agresiv, activitatea fizică şi condiţia fizică au un rol pozitiv, în contextul medicinii preventive, influenţând starea de sănătate în timpul acestor perioade, dar şi în timpul vieţii adulte. Scopul lucrării îl constituie identificarea unor direcţii prin care noi putem demonstra eficienţa utilizării în cadrul activităţilor extrașcolare, a exerciţiilor fizice selectate pentru menţinerea sănătăţii elevilor de gimnaziu, studiind evoluţia grupului cuprins în studiu. Subiecţii cuprinşi în cercetare sunt elevi cu vârsta cuprinsă între 12 - 14 ani, cărora li s-au aplicat mai multe măsurători somatice şi funcţionale, şi anume: elasticitate toracică, capacitate vitală, indicele Adrian Ionescu, testul Bouchard, Demeny şi Ruffier. Lotul cuprins în cercetare a fost monitorizat pe perioada unui an şcolar şi s-au introdus diferite complexe de dezvoltare fizică armonioasă şi lecţii de handbal în cadrul activităţilor extrașcolare, antrenamentele efectuându-se de trei ori pe săptămână.   Prin metodele şi mijloacele utilizate în activităţile extrașcolare, subiecţii au demonstrat valori mai bune ale elasticităţii pulmunare de la o medie de 7.65 cm la 9.7 cm, o creştere a capacităţii vitale de la 2430 cm³ la 2595 cm³, o îmbunătăţire a valorilor indecelui Ruffier cu -3.27 şi o creştere a valorilor mediei la testul Bouchard de la 316.94 g la 319.73 g. La testul Demeny se observă o creştere a mediei de la 50.86 cm³ la 52.22 cm³, dar aceste valori se situează la pragul de satisfăcător în timp ce valorile indicelui Adrian Ionescu cresc de la 5.75 la 7.5, ceea ce demonstrează că elevii prezintă o bună proporţionalitate şi se încadrează în parametri normali de dezvoltare. În sensul celor prezentate mai sus, putem afirma că scopul acestei lucrări a fost atins şi studiul poate reprezenta un instrument de lucru pentru profesorii de educaţie fizică, în vederea introducerii unor activtăţi extrașcolare atât pentru a influenţa procesul de creştere şi dezvoltare armonioasă, cât şi pentru menţinerea stării de sănătate în rândul elevilor de gimnaziu.  
popovici.pdf
pdf