. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ÎMBUNĂTĂȚIREA APTITUDINII MOTRICE REZISTENȚA LA SPORTIVI DE ELITĂ DIN ARTA MARȚIALĂ QWAN KI DO
30 decembrie 2013
Cojocariu A., Unguren B., Oprean A.

REZUMAT
Studiul de față își propune să pună în evidență efectele unor mijloace ale antrenamentului fizic din perioada pregătitoare generală asupra unor forme de manifestare a rezistenței, în arta marțială Qwan Ki Do. S-a pornit de la ipoteza că prin utilizarea unei planificări judicioase și a unor sisteme de acționare adecvate, se poate îmbunătăți semnificativ rezistența generală și cuplul de forță-rezistență statică (la nivelul menbrelor inferioare) în Qwan Ki Do. Experimentul a fost desfășurat pe durata a patru săptămâni. În cadrul cercetării au fost incluși 12 sportivi de sex masculin, componenți ai lotului național al României, aflat în perioada pregătitoare, în vederea participării la Campionatul European 2013. Rezultatele pun în evidență un progres semnificativ la ambele teste, ceea ce sugerează că un program adecvat conduce la îmbunătățirea capacității aerobe, care poate constitui un suport important în pregătirea sportivilor pentru efortul specific competițional.

Cojocariu full text.pdf
pdf