. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
MARKETINGUL RELAŢIONAL ÎN SPORTUL PROFESIONIST
24 octombrie 2015
Dragos Adrian Iftime

Rezumat
Studiul are scopul de a prezenta evoluţia organizaţiei Barclays Premier League din perspectiva marketingului relaţional şi analiza aspectelor legate de maniera în care organizaţia sportivă implementează principiile marketingului relaţional, ce strategii foloseşte şi care sunt principalele beneficii, pe baza examinării istoricului şi a practicilor curente ale organizaţiei. Relația dintre cluburile sportive şi consumatorii produsului sportiv există dintotdeauna; consumatorul sportiv constituie, în sine,  rațiunea de a exista a entităților sportive. Fără raportare permanentă la consumatorul final, sportul profesionist nu-şi găsește nici mijloacele, nici rațiunea de a supraviețui. Mai mult decât atât, toate tranzacțiile realizate pe piața sportivă implică un anumit  nivel de exprimare a marketingului relațional.  Această lucrare studiază impactul adoptării principiilor marketingului relaţional de către una dintre cele mai de succes competiţii sportive, Barclays Premier League si, mai ales schimbările pozitive survenite pe parcursul ultimei decade. Lucrarea prezintă, totodată, dinamica complexă a formării şi menținerii relațiilor în cadrul sportului profesionist precum şi a implicațiilor adoptării unei abordări funcționale a marketingului relațional in cadrul acestui domeniu. Un aspect important este cel al prezentării valorii adăugate create pentru organizația sportivă prin intermediul marketingului relațional. Rezultatul acestui studiu se concretizează într-un set de recomandări de strategii şi tactici care pot fi adoptate de către un club de fotbal orientat către atingerea obiectivelor de marketing relaţional şi care vor ajuta organizaţia să beneficieze pe deplin de implementarea acestui concept.

IFTIME 1.pdf
pdf