. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
MANIFESTAREA CAPACITĂŢII DE ATENŢIE ŞI A ABILITĂŢII DE CONDUCERE A ACTIVITĂŢILOR PRACTICE LA STUDENŢI
12 octombrie 2016
Domeniu:
Rață B., Rață M.

Rezumat. 
Capacitatea de atenţie eate unul din procesele senzoriale cognitive ce are importanţă  în procesul de  formare profesională, inluenţând cantitatea şi calitatea achiziţiilor şi implicit formarea competenţelor. Cariera didactică necesită, de asemenea, aptitudini de conducere. Scopul acestui studiu este cel de a aprecia nivelul manifestării atenţiei şi aptitudinii de conducere la nivelul tinerilor studenţi integraţi în procesul de formare  profesională. Pentru a realiza acest studiu am aplicat „testul de atenţie” şi „testul de aptitudini de conducere”, ambele prezentate de Radu Nicolae 7  în 2007, pe 100 studenţi cuprinşi în formarea profesională la nivel de licenţă. Rezultatele evidenţiază nivelul diferit de manifestare al atenţiei, dar şi încadrarea celor mai mulţi studenţi în grupa cu capacităţii aptitudinale de conducere, ceea ce îi ajută în procesul de formare profesională.

RATA.pdf
pdf