. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
JURNALUL DE AUTOCONTROL – OGLINDĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE LA SPORTIVI
12 september 2016
Paula DROSESCU, Alexandru Rareş PUNI

Rezumat. 
Performanța se bazează pe un pilon important: starea de sănătate. De multe ori se întâmplă ca să ne adresăm medicului în cazurile de îmbolnăvire și mai puțin preventiv. La sportivii de performanță obligativitatea vizitei medicale face ca multe dintre afecțiuni să fie diagnosticate relativ precoce. Totuși sunt și afecțiuni care se pot dezvolta latent, cu semne minime de boală ce pot fi identificate la o mai atentă autoobservare. Pornind de la aceste realități, și folosind ca bază teoretică din Medicina Sportivă – Jurnalul de autocontrol, am elaborat un chestionar cu 15 întrebări pe care l-am aplicat echipei de volei câștigătoare a Cupei României. Scopul folosirii chestionarului a fost de a identifica care este nivelul de cunoaștere a elementelor care țin de starea de sănătate: să vedem dacă markerii stării de sănătate sunt cunoscuți, care este percepția sportivelor în legătură cu ceea ce pot face și depinde de ele pentru menținerea sănătății. Rezultatele chestionarului ne-au arătat necesitatea realizării unei mai bune informări în aspecte care țin de importanța unei autoobservări, a alimentației, somnului pentru practicanții sportului de performanță. Valoarea lucrării noastre rezidă din faptul că, este primul studiu din România care are la bază Jurnalul de autocontrol la care se adaugă educația igienico-sanitară simultană aplicării chestionarului.

Drosescu.pdf
pdf