. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
INTEGRAREA SOCIALĂ PRIN SPORT LA ELEVII CU DEFICIENȚE DE AUZ
29 decembrie 2017
Rusu, O., Rusu, D.

Rezumat
Introducere. Procesul de integrare socială a individului prin activități sportive este bivalent: spontan, și conștientizat.Succesul în diferite activități (școlare, sportive etc) și în comunicarea interpersonală contribuie la atenuarea sentimentelor de inferioritate, la echilibrarea psiho-emoțională, la formarea unei stime de sine pozitive. La nivelul elevilor deficienți de auz există o serie de aspecte particulare cu privire la dezvoltarea socio-afectivă, specificul structurării personalității și comportamentului, aspecte importante care trebuie avute în vedere în procesul integrării sociale a acestora. Scop. Identificarea modalităţilor şi mijloacelor de îmbunătăţire a stimei de sine la deficienţii de auz care pot facilita integrarea socială a acestora. Ipoteza. Presupunem că practicarea activităților sportive în sistemul educațional formal (competiții sportive școlare) contribuie într-o măsură mai mare la creșterea nivelului stimei de sine a elevilor deficienți de auz prin comparație cu alte activități. Metode. Pentru studiul de faţă a fost utilizatăScala de atitudini multidimensionale pentru stima de sine E.T.E.S. (60 de itemi cu variante de răspuns Da/Nu), testarea efectuându-se pe grupe de câte 15 elevi aparţinând unei singure categorii, într-o sală de clasă, pe parcursul a aproximativ 60-70 de minute pentru fiecare grupă (de elită – cu rezultate școlare, sportivă, pictură). Au fost incluși 90 de elevi cu deficiențe de auz ai școlii profesionale din cadrul Liceului Special Tehnologic ”Vasile Pavelcu” din Iași, 45 de băieți și 45 de fete, între 17 și 20 de ani. Rezultate. Subiecții din grupul sportiv au o stimă de sine totală semnificativ mai mare decât celelalte două grupuri, iar la nivelul subdiviziunilor stimei de sine,diferențe semnificative în favoarea grupului sportiv se înregistrează în cadrul stimei de sine fizice, stimei de sine sociale și interesant, a stimei de sine școlare. Concluzii. Studiul de faţă întărește faptul că practicarea activităților fizice și sportive promovează personalitatea, oferă posibilitatea stabilirii unor noi relații, noi forme de comunicare între indivizi, și, prin aceasta, posibilitatea integrării într-un grup, indiferent de profesie, nivel de pregătire, cultură, stare de sănătate.

RUSU.pdf
pdf