. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
INFLUENȚE PSIHOMOTRICE ȘI DE ATITUDINE DETERMINATE DE STUDIUL UNUI INSTRUMENT MUZICAL
25 iulie 2017
Ana-Cristina LEȘE

Rezumat
Studiul conține două experimente: primul, constă într-o statistică a rezultatelor activităților fizice din perioada 2012-2016, a studenților Universității de Arte „George Enescu” din Iași la competițiile studențești universitare. Al doilea experiment constă în efectuarea  unei evaluări posturale asupra a două grupe de studenți aparținând Facultății de Arte Plastice și Design, respectiv Facultății de Interpretare muzicală. Grupele experimentale cuprin câte 80 de studenți iar activitatea de evaluare posturală s-a desfășurat în anul universitar 2015-2016. Ambele experimente sunt prezentate pentru a evidenția influențe pozitive, dar și influențe negative determinate de studiul unui intrument muzical. Motivația pentru acest subiect a plecat de la rezultatele excepționale obținute de studenții specializării muzică în ultimii cinci ani la activitățile fizice din cadrul disciplinei Educație fizică. De asemenea, dorim să evidențiem unele influențe pozitive, dar și unele influențe negative determinate de studiul unui instrument muzical. Informațiile obținute au condus la conștientizarea studenților muzicieni asupra rolului prioritar al exercițiilor fizice de postură și i-au convins de necesitatea unei evaluări a coloanei vertebrale de către specialiști.

LESE.pdf
pdf