. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
IMPORTANŢA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢILOR COORDINATIVE ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SELECŢIE A SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ
16 february 2013
Juravle I.

Rezumat
Studiul prezentat în această lucrare reflectă opinia diferiţilor experţi în domeniu în ceea ce priveşte importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor coordinative pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie a sportivilor de performanţă. Aceste capacităţi coordinative reprezintă abilităţile unei persoane care realizează diferite acţiuni cu un grad mare de dificultate, ajustând mişcările în timp şi spaţiu, în funcţie de situaţiile noi care apar.
Metoda principală de cercetare a fost studierea literaturii de specialitate (articole şi publicaţii de specialitate, manuale, îndrumare, etc). Iniţial, s-a pornit de la ipoteza că dezvoltarea capacităţilor coordinative poate aduce îmbunătăţiri în desfăşurarea procesului de selecţie a sportivilor de performanţă.
Analizând cercetările în acest domeniu, se poate afirma că procesul de selecţie reprezintă factorul decisiv în crearea de ipoteze pentru realizarea marilor performanţe în domeniul sportiv. De asemenea, cercetările în domeniu asigură criterii, eşantioane şi standarde, caracteristici şi modele pentru procesul de selecţie iniţială şi primară, dar şi pentru selecţia sportivilor olimpici şi naţionali.
Concluziile studiului demonstrează faptul că unul dintre cele mai importante criterii de selecţie a sportivilor de performanţă îl reprezintă nivelul de dezvoltare a capacităţilor coordinative ale acestora. Studiile incluse în această lucrare argumentează totodată importanţa dezvoltării capacităţilor coordinative pentru procesul de selecţie a sportivilor în diferite ramuri de sport sau jocuri de echipă.
Juravle full text.pdf
pdf