. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
IMPLICAŢII ALE KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL COPIILOR CU SINDROMUL HALLERMANN-STREIFF
24 octombrie 2015
Domeniu:
Rabolu Elena

Rezumat
Scopul acestei lucrări este sublinierea înca o dată în plus a rolului şi importnaţei kinetoterapiei în recuperarea  copiilor cu probleme grave motorii, neuro-vegetative si articulare induse de modificările cromozomiale. Cercetarea propriu-zisă a constat în aplicarea unui program kinetic susţinut şi dirijat având ca obiectiv ameliorarea calităţii vieţii pacientului cu sindromul Hallermann Streiff. Pentru evaluarea eficienţei acestui program s-au folosit testul Portage şi evaluarea motorie funcţională globală. In urma analizei rezultatelor finale se poate afirma cu tărie că  executată profesionist, kinetoterapia are menirea să redea copilului cu Hallerman Streiff, potenţialul motric cât mai apropiat de vârsta cronologică prin: tonifierea musculaturii, îmbunătăţirea mobilităţii articulare; refacerea imaginii kinestezice din aria motorie (centrul de comanda al mişcărilor)
Cuvinte cheie
RABOLU.pdf
pdf