. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
IMPACTUL SPORTULUI ADAPTAT DE PERFORMANȚĂ
28 decembrie 2016
Oana RUSU, Demmys RUSU

Rezumat
Sportul adaptat se constituie într-un subsistem al conceptului de sport. Cu forme și direcții de dezvoltare diferite, sportul adaptat include o structură socială complexă din care fac parte actorii sociali (sportivii, antrenorii, voluntarii), cluburile și asociațiile sportive, evenimentele sportive, cadrul legislativ și mecanismele de funcționare specifice. Sunt identificate atât la nivel individual, cât și instituțional, o serie de efecte pozitive, precum și o serie de efecte negative ale practicării sportului de către persoanele cu dizabilități. Sportul este eficient în măsura în care societatea este pregătită să asimileze aceste persoane și să accepte diversitatea.

rusu.pdf
pdf