. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
IDENTIFICAREA INTERRELAȚIILOR DINTRE DIMENSIUNILE CULTURALE, DIN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII (CAMP-UL SPORTIV)
12 september 2016
Domeniu:
Florin NICHIFOR

Rezumat.
Cercetarea de faţă urmăreşte să identifice elementele componente ale specificităţii culturale din camp-ul Oglinzi Târgu Neamţ, care vizează: activitatea managerului şi a echipei manageriale, atitudinea angajaţilor, comportamentul clienţilor (copii, elevi, tineri, adolescenţi, sportivi), condiţii mentale, comportamentale şi atitudinale în contextul eforturilor de a asigura corecta funcţionare a camp-ului. Analiza diferenţelor culturale s-a realizat pe baza unor criterii care pot face posibilă comparaţia. Acestea au fost numite în Managementul Intercultural dimensiuni culturale. Am analizat suprapunerile şi interferenţele dintre aceste dimensiuni culturale, în scopul evidenţierii celor mai importante aspecte, pentru a le considera şi în cercetarea noastră. Lotul de cercetare cuprinde în total 332 de subiecţi, din care 34 sunt reprezentaţi de staff-ului managerial din cele trei camp-uri (14 persoane în camp-ul Oglinzi, 10 persoane în camp-ul Arted, 10 persoane în camp-ul Muncel) şi cei 298 sunt reprezentaţi de clienţii din cele trei camp-uri (171 persoane în camp-ul Oglinzi, 77 persoane în camp-ul Arted, 50 persoane în camp-ul Muncel). Subiecţii au fost de ambele sexe şi au fost împărţiţi pe categorii de vârstă, după cum urmează: personalul din cele trei camp-uri în două grupe 20-40 de ani (personal cu experienţă redusă sau medie) şi 41-60 de ani (personal cu experienţă îndelungată), iar clienţii în două grupe 7-12 ani (preadolescenţi) şi 13-18 ani (adolescenţi). Întrucât nici metodele pur cantitative nu sunt atât de precise cum s-a susţinut, dar nici metodele calitative nu pot oferi răspunsuri la toate întrebările puse de problema în cercetare, soluţia a fost adoptarea unei linii de mijloc, utilizându-se ambele tipuri de metode. Totuşi, avantajul metodelor de cercetare cantitative este acela că se culeg date care descriu realitatea cu precizie şi care pot constitui o bază pentru modele generalizate. Metodele calitative sau informale sunt utilizate frecvent în cercetarea domeniului organizaţional şi al managementului [3]. Ele permit valorizarea unor elemente de fineţe, cum ar fi comunicarea nonverbală, ceea ce nu oferă metodele formale. Dezavantajul acestor metode calitative este acela că rezultatele obţinute sunt orientative şi nu permit extragerea unor concluzii generale cu privire la populaţia vizată. Cultura naţională, conform modelului de analiză elaborat de Geert Hofstede [4],  poate fi caracterizată prin cele cinci dimensiuni, şi anume: Distanţa faţă de Putere: Mare/Mică; Individualism/Colectivism; Masculinitate/Feminitate; Controlul Incertitudinii: Ridicat/Redus; Orientarea în Timp: Lung/Scurt. Rezultatele au fost  analizate calitativ şi cantitativ utilizând programul de analiză statistică SPSS - versiunea 17. Identificarea și implementarea dimensiunilor culturale intr-un camp sportiv contribuie la cunoașterea și valorizarea potențialului geo-cultural și implicit la dezvoltarea organizației sportive (camp-ul sportiv).

Nichifor.pdf
pdf