. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EXERCIŢIUL FIZIC ÎN TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT DE TIP II – STUDIU DE CAZ
12 september 2016
Domeniu:
Veronica BALTEANU

Rezumat. 
Studiul evidenţiază contribuţia exerciţiilor fizice (activităţilor fizice) în cazul unui tratament complex pentru diabetul zaharat de tip II, boală cu incidenţă mare, complicaţii grave şi ireversibile. Sunt prezentate noţiunile teoretice, conduita terapeutică specifică – medicaţia, alimentaţia şi kinetoterapia, aplicată într-un tratament individualizat. Material şi metodă. Monitorizarea parametrilor funcţionali (analize de laborator periodic, glicemia frecvent) şi evaluările clinice de specialitate reflectă efectele tratamentului aplicat pe o perioadă de 6 luni, asupra pacientului, intr-un studiu de caz. Rezultate şi discuţii. Efectele medicaţiei şi alimentaţiei prescrise de medicul de specialitate au fost evident susţinute de activitatea fizică, factor important în evoluţia favorabilă a tratamentului pentru diabetul zaharat tip II, reflectat în evaluările iniţiale, periodice şi finale ale studiului. Concluzii: sunt necesare modificări, corectări sau completări ale tratamentului  în ce priveşte conţinutul cât şi  necesitatea practicării activităţii fizice în mod sistematic, pentru tot restul vieţii. Practicarea unui program fizic individualizat adaptat particularităţilor persoanei cu diabet zaharat de tip II are efecte beneficie asupra parametrilor funcţionali afectaţi de această boală.
Balteanu.pdf
pdf