. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EFICIENȚA STRUCTURII ANULUI UNIVERSITAR ADAPTATĂ PROGRAMELOR DE STUDII DERULATE PRIN FORME ALTERNATIVE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
30 decembrie 2015
Domeniu:
FETESCU S.

REZUMAT
Anul universitar reprezintă perioada de activitate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Acesta este structurat pe baza unui program elaborat în conformitate cu planul de învăţământ specific tipului de instituţie de învăţământ, specializării, dar și formei de învățământ. Anul universitar la forma de zi este structurat în mod tradițional în semestre, perioade de pregătire, sesiuni de examene, perioade de practică, vacanțe. În cadrul programelor de studii derulate prin forme alternative de învățământ: la distanță și cu frecvență redusă, se impune o adaptare a acestei structuri în funcție de particularitățile desfășurării procesului didactic, de particularitățile cursanților, dar și cele ale specializării, în cazul nostru, „educație fizică și sportivă”. Ca urmare a cercetărilor efectuate de noi, s-a stabilit o structură a anului universitar adaptată acestui tip de program de studii. Această structură cuprinde două semestre, fiecare semestru având două etape: etapa I este împărțită în trei module de pregătire, fiecare finalizat cu o minisesiune de examene, în etapa a II-a programându-se sesiunea de examene, iar spre finalul anului universitar două sesiuni de restanțe. Această structură a fost implementată timp de 13 ani în cadrul programului de licență în specializarea „educație fizică și sportivă”, program derulat în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport Iași, atât prin forma la distanță, cât și cu frecvență redusă. Scopul cercetării noastre a fost cel de eficientizare a procesului de pregătire, de rentabilizare a timpului cursanților și al instituției și cel de obținerea de către studenți a unor rezultate superioare, atât la evaluările pe parcurs, cât și la cele finale. Prin implementarea structurii anului universitar adaptată de noi, în cadrul programului de licență în „educație fizică și sportivă”, parcurs prin forme alternative de învățământ, s-a presupus că aceasta va corespunde posibilităților studenților de a participa în proporție cât mai mare la activitățile programate față în față, dar și îmbunătățirii rezultatelor școlare ale acestora. În acest fel, studenții vor putea îndeplini și alte obligații ce le au ca adulți care au depășit vârsta formării inițiale. În demersul nostru științific am desfășurat în perioada 2009-2010, un experiment pe două grupe de studenți: o grupă martor, formată din 75 de studenții de la zi, și o grupă experiment, formată din 65 de studenți de la forma la distanță. De asemenea, am aplicat două chestionare pe un număr de 93 de studenți de la forma la distanță. În urma anchetei și a experimentului efectuate de noi, s-a constatat că varianta de structură a anului universitar implementată, corespunde în proporție de 83,7% posibilităților studenților, iar rezultatele obținute la evaluările finale sunt apropiate ca valoare cu cele ale studenților de la zi (7,75 la grupa de la zi și 7,45 la grupa de experiment, diferență nesemnificativă t=0,77, P<0,05-0,01). Putea trage concluzia că, această structură utilizată de noi în derularea programului de studii prin forme alternative de învățământ, în specializarea „educație fizică și sportivă”, și-a dovedit eficiența. De asemenea, considerăm că această structură a anului universitar, poate fi utilizată și în cadrul programelor de studii ale altor specializări, derulate prin forme alternative de învățământ, cu adaptările ce se impun.

FETESCU.pdf
pdf