. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EFICIENȚA PROGRAMELOR COMPLEXE, SUPERVIZATE COGNITIVO MOTRICE LA PACIENȚII CU DEMENȚĂ ALZHEIMER
30 decembrie 2015
Domeniu:
ZIPPENFENING H., ALMĂJAN GUȚĂ B., GAIȚĂ D.

Rezumat
Demențele reprezintă unele dintre cele mai de temut și devastatoare afecțiuni ale vârstei a treia datorită suferințelor create. Se estimează că prevalența lor va atinge curând proporții epidemice datorită îmbătrânirii populației [1]. Scopul acestui studiu este să demonstreze beneficiile implicării pacienților cu Alzheimer în ședințe de antrenament fizic și cognitiv, asociat cu terapii complementare multidisciplinare, deoarece ajută la întărzierea excluziuni sociale și încetinește degradarea funcțiilor cognitive și a statusului funcțional. Matrial și metode. Cercetarea a fost facută pe o perioadă de 8 luni, au fost implicate două loturi de pacienți, în total 52, din ambele sexe, cu vârste cuprinse între 62-89 de ani. Toți participanții sunt diagnosticați și urmează tratament farmacologic specific stadiului bolii.   Lotul I reprezintă pacienții instituționalizați care beneficiază de activități multidiciplinare cognitivo motrice în cadrul unui centru de zi și lotul II neparticipativ acesta urmând doar tratamentul medicamentos.  În cadrul studiului subiecții au participat la sedințe de antrenament fizic și cognitiv de 2-3 ori pe săptămână, care a fost asociat cu alte terapii.  Am determinat gradul de dizabilitate și dependență, mobilitatea, relaționarea și participarea cu ajutorul chestionarului WHODAS, [2] dar și nivelul cognitiv cu MMSE,[3] plus testarea capacității motrice. Rezultate. S-a demonstrat că un nivel ridicat de activitate fizică asociată cu antrenament cognitiv și activități supervizate determină interes și creativitate, încetinind degradarea fizică și psihică. Lotul I a avut un rezultat extrem de semnificativ (P=0,0001) pentru ambele instrumente de evaluare aplicate (WHODAS 2, MMES 1). Intervalul de confidență este de 95% la ambele testări, t= 6.0551, dt= 5, iar deviația standard este de 4.48 la lotul I comparativ cu 2.47 la lotul II la MMSE. Diferențe semnificative sunt și la WHODAS unde t= 4.1477, dt=50 și deviația standard la Lotul I este 26.66 compataiv cu 21.25 la Lotul II. Concluzii. În urma terapiilor complexe s-au îmbunătățit funcțiile cognitive, atenția și concentrarea, iar datorită antrenamentului fizic s-a observat creșterea mobilității și a motricității. 

ZIPPENFENING.pdf
pdf