. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EFICIENŢA POLITICILOR MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII ŞI A MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI DE CULTIVARE ŞI PROMOVARE A TALENTULUI SPORTIV ÎN ROMÂNIA
12 iulie 2009
Ileana Popovici

Rezumat:
Promovarea sportului de performanță constituie obiectivul major a numeroase organizații naționale și internaționale, guvernamentale sau non-guvernamentale. Acestea promovează modele diferite de organizare a activității sportive, după cum finanțează programe sensibil diferite de susținere a sportivilor de înaltă performanță. Scopul acestei lucrări este acela  de a analiza opiniile specialiștilor domeniului asupra politicilor și strategiilor de cultivare și promovare a talentului sportiv în România (la nivel guvernamental), în cadrul unei anchete preliminare, care urmează a fi extinsă și dezvoltată ulterior.