. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EFICIENŢA KINETOTERAPIEI ÎN ÎMBUNĂTÂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII LA COPILUL CU PARALIZIE CEREBRALĂ
31 august 2015
Domeniu:

Anghel M. Rață G.

REZUMAT
Lucrarea de faţă îşi propune să pună în evidenţieze că pacienţii, cu paralizie cerebrală, care beneficiază de kinetoterapie, vor beneficia şi de o creştere a calităţii vieţii tradusă prin creşterea gradului de independenţă funcţională. Obiectivele specifice ale acestui studiu au constat în evaluarea copilului, în funcţie de următoarele dimensiuni ale calităţii vieţii: bunăstarea fizică şi funcţională precum şi capacitatea  de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite în existenţa lor cotidiană. Pentru a sublinia necesitatea studiului am plecat de ipotezele, conform  cărora dacă utilizăm exerciţiul fizic terapeutic ca mijloc de bază în scopul educării/reeducării mişcării, se poate asigura o motricitate cu indici superiori de eficienţă a funcţionalităţii şi totodată, prin utilizarea metodelor şi mijloacelor preluate din kinetoterapie, putem creşte calitatea vieţii tradusă prin creşterea gradului de independenţă funcţională. Ca şi metode de cercetare, am folosit metoda documentării teoretice, metoda observaţiei, metode de explorare şi evaluare, metode de prelucrare a datelor şi de reprezentare grafică a rezultatelor. Rezultatele obţinute în urma evaluărilor iniţiale şi finale, au fost pozitive, înregistrând indici superiori în ceea ce priveşte calitatea vieţii. Concluziile evidenţiază faptul că programul de kinetoterapie specific, aplicat la copilul cu paralizie cerebrală contribuie la îmbunătăţirea  calităţii vieţii.

Anghel full text.pdf
pdf