. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EDUCAŢIA FIZICĂ ÎN CICLUL PREŞCOLAR ÎNTRE REALITATE ŞI DEZIDERAT
20 iulie 2008
Domeniu:
Mihaela Rus

Rezumat:
        Parte integrantă a procesului instructiv-educativ ce se desfăşoară în grădiniţele de copii, educaţia fizică îmbracă forme accesibile, în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale copiilor preşcolari. Prezentul studiu a fost elaborat în urma aplicării unui sondaj sociologic ce cuprinde 29 de întrebări cu 119 variante de răspuns pe un lot de 500 de educatoare din judeţele Iaşi şi Bacău. Sondajul a avut ca scop evidenţierea neajunsurilor de ordin practic şi metodic cu care se confruntă educatoarele în desfăşurarea activităţii de educaţie fizică în ciclul preşcolar.
Specialiştii din domeniul psihopedagogiei contemporane sunt unanim de părere că perioada preşcolară reprezintă stadiul de fundamentare a construcţiei personalităţii copilului şi de dezvoltare a structurilor adaptavive care îi vor permite ulterior să se integreze optim în societate. În ceea ce priveşte dezvoltarea psihomotrică, vârsta preşcolară reprezintă perioada în care au loc achiziţiile deprinderilor fundamentale.
         Prin achiziţia unor informaţii esenţiale privind activitatea de mişcare, dar şi prin conştientizarea propriilor capacităţi şi limitări în mişcare, educaţia fizică în ciclul preşcolar de învăţământ implică dezvoltarea imaginii de sine a copiilor în latura sa cognitivă. Nu în ultimul rând, activităţile de educaţie fizică din grădiniţele de copii vizează şi obiective ale dezvoltării psihice referitoare la dezvoltarea unor deprinderi de igienă corporală şi la achiziţia unor calităţi de voinţă, caracter, necesare performării optime a actiunilor care presupun efort fizic şi colaborare în activităţile de grup. Astfel, sunt stimulate: sensibilitatea faţă de aproapele său, empatia, corectitudinea, încrederea în propriile forţe, autocontrolul, autodisciplina, calităţi care în etapele ulterioare ale educaţiei vor determina un stil eficient de abordare a sarcinilor de lucru.