. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL ÎN CONDIŢIILE SOCIAL NAŢIONALE DIN ISRAEL (partea I)
15 noiembrie 2010
Domeniu:
Pincu STERIMBAUM, Cătălin ŞTIRBU

Rezumat:

Populaţia Israelului este în majoritate formată din evrei. De asemenea trăiesc în Israel o minoritate arabă, precum şi druzi, cerchezi, armeni şi beduini. În timpul înfiinţării statului au fost în Israel 650.000 de evrei şi 1.156.000 de arabi, dintre care 80.000 de beduini.
În ziua de astăzi, populaţia statului Israel numără aproximativ 5.900.000 locuitori, dintre care 4.700.000 evrei, şi 1.200.000 arabi israelieni , indicele de natalitate fiind de 2,5 % pe an.
Jumătate din populaţie s-a născut în Israel, 25% sunt emigranţi din America şi Europa, iar restul sunt emigranţi din Asia şi Africa. 35% din populaţia evreiască lucrează în industrie, 25% în instituţii publice şi guvernamentale, 15% se ocupă cu comerţul, 10% cu agricultura iar restul sunt ocupaţii libere. Statul Israel se încadrează din punct de vedere al dezvoltării în sistemul lumii moderne avansate . Limba ebraică este limba oficială, dar nu este obligatorie pentru toate instituţiile de învăţământ, în special pentru cele arabe. Limba engleză este la fel de importantă ca şi araba, iar câteodată chiar obligatorie.
Viaţa de zi cu zi, problemele interne şi externe cu care s-a confruntat şi se confruntă statul Israel de la începuturile sale şi până astazi , au influenţat şi influenţează în mod negativ dezvoltarea sportului.