. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
DINAMICA PROCESULUI PSIHOLOGIC DE PROCESARE A INFORMAŢIEI DE MARKETING APLICABILĂ ÎN SPORT
31 martie 2014
PĂTRĂUŢĂ T.

Rezumat
Sarcina specialistului în comunicaţii de marketing este diferită în cazul promovării de produse/servicii care presupun un grad ridicat de implicare a consumatorului în procesul de luare a deciziei de cumpărare, faţă de cazul în care implicarea consumatorului este mică. In primul caz, accentul ar trebui să cadă pe furnizarea informaţiei celei mai adecvate, pe când în al doilea caz, comunicaţiile trebuie să atragă atenţia şi să facă cunoscută prezenţa produsului, serviciului sau mărcii. Marketingul sportiv în România, la ora actuală, se confruntă cu anumite dificultăţi cum sunt [1]: golul educaţional şi structural, inerţia, lipsa unei baze de date, lipsa personalului specializat, statutul actual al sportivului, standardul de viaţă. Acestea se constituie în tot atâtea argumente în favoarea asumării responsabilităţii de către factorii decidenţi din domeniul sportiv. După cum se ştie, sportul are o dimensiune prin excelenţă internaţională şi globală. în acelaşi timp, conceptul de marketing îşi dobândeşte întreaga sa semnificaţie economico-socială tot la scară macro. În aceste condiţii, sportul românesc, păstrându-şi specificul naţional, trebuie să urmeze şi să se afle permanent în concordanţă cu evoluţiile sportului la nivel internaţional. Competiţia sportivă limitată doar la scară locală, regională şi naţională pierde din semnificaţie. Această sinergie a sportului impune inclusiv adoptarea conceptului de marketing la nivelul organizaţiilor sportive, crearea structurilor organizatorice necesare (prin înfiinţarea unui nucleu, birou sau comportament specializat, încadrat cu personal care să posede competenţele necesare) şi elaborarea unei strategii de marketing, în aşa fel încât acesta să răspundă cât mai bine obiectivelor sale de dezvoltare şi performanţă, dar şi dorinţele participantului direct sau indirect la sport. Pentru aplicarea marketingului sunt necesare planuri de marketing pe termen scurt, mediu şi lung precum şi programe de marketing prin care se stabilesc conţinutul, succesiunea, resursele (umane, materiale şi financiare) şi metodele de realizare a activităţilor practice de marketing. Aceste activităţi specifice nu se pot realiza fără utilizarea unui instrumentar de cercetare (metode, tehnici şi instrumente) şi a unui sistem informaţional de marketing. Deoarece consumatorul este cel care atribuie semnificaţii mesajelor primite, comunicaţiile de marketing trebuie să ţină seama de diferenţele care pot exista între mesajul intenţionat a fi transmis de comunicator şi înţelesul mesajului recepţionat de consumator. Există două abordări distincte ale felului în care are loc procesarea informaţiei de către consumator [2] şi explicarea procesului de luare a deciziei de către acesta:  Modelul de procesare a informaţiei - CIP (Consumer Information Procesiing), în care consumatorul este considerat un decident analitic, sistematic şi logic; Abordarea hedonistă sau experienţială [3], în care decizia consumatorului se bazează pe sentimente, emoţii, căutarea plăcerii sau amuzamentului. Desigur, nu se pot cunoaşte cu exactitate şi nici nu se pot generaliza procesele mentale care au loc în "cutia neagră" a fiecărui individ însă teoriile menţionate utilizate în marketing, au implicaţii specifice în conceperea strategiilor comunicaţionale, a strategiilor de creaţie şi a tehnicilor. Având în vedere cele prezentate, cred că este necesar a face o detaliere a modelelor de procesare a informaţiei aplicabile în sport.

Patrauta T. full text.pdf
pdf