. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
DESCOPERIRE, PREGĂTIRE ŞI FORMARE A ARBITRILOR DE FOTBAL
31 august 2015

Constantin G.

REZUMAT
Fotbalul a depășit de mult statutul de fenomen social cu anvergură naţională şi internaţională, fiind noua „religie a secolului XXI” care reunește sub spectrul său practicanți ai jocului indiferent de religie, culoare a pielii, zonă geografică, cultură, filozofie, sex, vârstă fapt demonstrat de numărul membrilor celor peste 200 de federaţii naţionale, membre ale FIFA. După cum este prevăzut în statul FIFA „fiecare membru al FIFA va organiza jocul de fotbal numai după Legile Jocului promulgate de International Board, care are competenţa deplină şi exclusivă de a le modifica”. Regulamentul jocului de fotbal reuneşte un ansamblu de legi potrivit cărora trebuie să se desfăşoare acest joc, raporturile de joc şi relaţiile dintre jucători, fiind de fapt un criteriu unic de apreciere a conduitei jucătorilor ca fiind permisă sau nepermisă. Conducerea jocului de fotbal este asigurată de arbitri. Arbitrul este garantul că competiţia se va desfăşura conform Legilor Jocului. Cu toate acestea, activitatea de arbitraj în fotbal nu este o profesie, în adevăratul sens al cuvântului, ci o funcţie socială pe care o persoană, cu o pregătire specifică o îndeplineşte periodic, cu ocazia diferitelor competiţii fotbalistice, de la copii şi juniori până la profesionişti. Ca în orice activitate cu valoare şi finalitate socială şi în arbitrajul de fotbal este necesar să se stabilească un sistem de recrutare-selecţie, pregătire, promovare fundamentat ştiinţific. Acest sistem impune un anumit mod de combinare şi articulare a pregătirii teoretice,  a pregătirii fizice, dar  şi psihologice / mentale a arbitrilor. Arbitrul joacă un rol important în fotbalul modern. Tocmai de aceea arbitrul trebuie pregătit, selectat şi protejat de influenţe (cluburi, ligă, politic).


Constantin full text.pdf
pdf