. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
DELIMITĂRI TERMINOLOGICE ALE HANDICAPULUI ŞI TIPURI DE DEFICIENŢE
15 noiembrie 2010
Bogdan UNGUREAN, Gabriel AILIOAE

Rezumat:

Literatura de specialitate utilizează o serie de termeni sinonimi pentru a desemna dizabilitatea mentală, dintre care cei mai frecvenţi sunt: deficienţă mentală, disabilitate mentală, întârziere mentală, înapoiere mentală, oligofrenie, arierare mentală, retard mental, insuficienţă mentală, subnormalitate mentală, retard intelectual, handicap mental, debilitate mentală, amenţie, alterarea comportamentului adaptiv etc. În lucrarea de faţă ne propunem să precizăm o delimitare terminologică pentru următorii termeni: dizabilitate, handicap, deficienţă.