. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
DANSUL ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA DEZVOLTĂRII FIZICII ARMONIOASE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI DIN CLASELE PRIMARE
15 noiembrie 2010
Domeniu:
Emilia RUGINA, Veronica BALTEANU

Rezumat

Expresia corporală defineşte o modalitate relativ nouă şi foarte modernă de abordare a unui proces de instruire artistico-motric. Parte a unui proces de instruire artistico-motrică, în care relaţia profesor-elev răspunde exigenţelor pedagogice, folosirea mijloacelor şi metodelor adecvate particularităţilor elevilor din ciclul primar, dansul poate fi inclus în lecţia de educaţie fizică în aproape toate verigile acesteia. Dansul contribuie la dezvoltarea calităţilor motrice, educarea capacităţii de orientare spaţio-temporală, a schemei corporale şi dezvoltarea fizică armonioasă. Educarea şi îmbunătăţirea capacităţii de mişcare, integrarea individului în colectiv şi dezvoltarea capacităţii de a comunica sunt de asemenea aptitudini  la fel de necesare copiilor cu dizabilităţi