. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
CONSECINŢELE NOILOR PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DIN JUDO
30 decembrie 2013
Chirazi M.

REZUMAT 
Evoluţia sportului este supusă la nivel global, din ce în ce mai pregnant, cerinţelor mijloacelor mass-media. An de an asistăm la modificări ale regulamentelor de desfăşurare a competiţiilor din diferite ramuri sportive. Acest lucru este o necesitate atât pentru menţinerea şi dezvoltarea acestuia dar şi pentru stoparea unor direcţii tehnico-tactice care contravin principiilor de practicare.
Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă modul cum a fost înfluenţată latura competiţională, pregătirea tehnică şi tactică prin observaţia metodică, precum şi alte aspecte, cum ar fi: calităţilor motrice solicitate, grupe muscular prioritare,  numărul de accidente etc., prin analiza documentelor de planificare a pregătirii sportivilor în judo.
Cele mai semnificative influenţe s-au constatat la nivelul exprimării nivelului de tehnicitate a sportivilor, cauzate în mod direct de limitarea numărului de procedee tehnice, precum şi scăderea numărului de greşeli de arbitraj (după afirmaţiile antrenorilor intervievaţi), prin prevderile noului regulament.

Chirazi full text.pdf
pdf