. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
CONCEPUTUL DE FITNESS ÎN OPINIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN TIMIȘOARA
12 september 2016
Domeniu:
Mihaela FAUR, Corina Marina PANTEA

Rezumat. 
Fitness-ul este un concept care se referă la activități motrice ce urmăresc crearea unei stări fizice, psihice și emoționale optime.   În societatea contemporană formele de practicare a fitnessu-lui pot deveni un mod de viață. Scop: Prin acest studiu ne propunem analizarea distribuției opiniilor studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara, referitoare la cunoștințele teoretice despre conceptul fitness în vederea realizării unei cercetări complexe și crearea unor programe de fitness specifice diferitelor grupe de vârstă. Ipotezele studiului: Se presupune că studenții FEFS au un stil de viață sănătos; Se presupune că, cei 149 de intervievați cunosc conținutul conceptului de fitness.  Folosind metoda anchetei și aplicând un chestionar cu 26 de itemi am obținut date referitoare la stilul de viață a celor 149 de studenți ai FEFS. Prelucrând statistic răspunsurile referitoare la datele personale și antropometrice, am constatat că vârsta medie a respondenților este 21,2 ani, din cei 149 de studenți  48% sunt de sex feminin, iar 52% sunt de sex masculin, înălțimea medie a grupului este de 172.86 cm. iar greutatea medie a grupului de 65.91 kg.  Cei 149 de intervievați au dat 285 de răspunsuri referitoare la conținutul conceptului de fitnes: menținerea și îmbunătățirea sănătății cu 102 de răspunsuri – 38.5%; tonifierea musculaturii – 73 răspunsuri – 25,6%; pierderea kilogramelor în plus - 31 de răspunsuri – 10.9%; creșterea condiției fizice – 76 de răspunsuri – 27.7. Din cei 149 de intervievați, 57 (38.3%) practică formele de fitness, 21 (14.1%), nu practică, 71 (47.7%) practică uneori iar  referitor la periodicitatea practicării răspunsurile au fost următoarele: zilnic - 12 (8.1%); 3-5x/săpt. – 40 (26.8%);1-2x/ săpt. - 39 (26.2%); de mai multe ori /lună - 35 (23.5%);1 dată /lună - 23(15.4%). Formele de practicare cele mai frecventate au fost: jogging (14.2 %), body-building (12%), înot-aqua-gym.Analizând toți itemii am formulat următoarele  concluzii:cei intervievați consideră fitness-ul o activitate care contribuie la crearea unei stări de bine, determină o atitudine pozitivă și în cele din urmă devine o necesitate; prin fitness se poate interveni pozitiv asupra aspectului fizic, se poate remodela corpul și se poate crea o stare de confort psihic.

Faur.pdf
pdf