. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA PROGRAMELOR DE EDUCAŢIE OLIMPICĂ INIŢIATE DE ACADEMIA OLIMPICĂ ROMÂNĂ FILIALA IAŞI
14 decembrie 2009
Domeniu:
Liliana Radu

Rezumat:
Educaţia olimpică presupune existenţa unei filosofii olimpice a vieţii şi a unor idealuri olimpice prin care încercăm să dezvoltăm armonios fiinţa umană, perfecţionându-i calităţile minţii, trupului şi spiritului. În România nu avem un program de educaţie olimpică  în şcoală şi universitate dar avem alte căi de promovare a educaţiei olimpice pentru diferite nivele.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta, folosind un studiu de caz, o gamă largă de activităţi/proiecte ale educaţiei olimpice organizate de Academia Olimpică Română filiala Iaşi.
În realizarea studiului am colectat şi centralizat date ale activităţilor iniţiate de Academia Olimpică Română filiala Iaşi din 2004 şi până în prezent având la bază următoarele criterii: numărul de participanţi, numărul de voluntari, numărul de parteneri etc.
 Studiul de caz reprezintă un exemplu al modului în care partenerii pot contribui la revigorarea sportului în comunitatea locală  în general şi promovarea idealurilor olimpice în particular.