. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE SPORT
24 octombrie 2015
Dragos Adrian Iftime

Rezumat
Sportul a devenit, indubitabil, o piață majoră de consum, indiferent că vorbim despre practicarea unui sport la nivel profesionist sau de amatori sau despre interesul manifestat de către consumator faţă de o competiție, organizație sportivă sau atlet. Din aceasta ultimă perspectivă, putem distinge două tipologii din punct de vedere al manifestărilor, cea a spectatorului și cea suporterului sau fanului. Fiecare dintre aceste tipologii prezintă caracteristici distincte, care le definesc în mod semnificativ comportamentul de consum. Înțelegerea şi gestionarea corectă a acestui fenomen, a factorilor care influențează atitudinile şi deciziile luate de către consumatori, a modului de manifestare a comportamentului de consum,  prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere al managementului şi marketingului. Prezenta lucrare se focusează pe consumatorul de fotbal cu scopul de a realiza o caracterizare a fiecărei dintre tipologiile menționate anterior din perspectiva consumatorului de fotbal şi a motivelor care stau la baza tranziției de la statutul de suporter pasiv la cel de fan. Un alt aspect investigat prin prezenta lucrare este cel referitor la modificarea comportamentului de consum în cazul segmentului de piața reprezentat de suporterii acelor cluburi de fotbal care au retrogradat ori s-au desființat, fenomen global cu care se confruntă fotbalul profesionist. Pornind de la acest factor declanșator și luând în considerare influența mijloacelor de comunicare media (TV, presa, Internet-social media etc) sunt identificate repere individuale care determină consumatorul, în contextul tipologiilor generale descrise, să-şi modifice comportamentul de consum astfel încât să obțină beneficii sau satisfacții similare. Aceste rezultate pot fi folosite în fundamentarea cercetărilor ulterioare focusate pe segmentul de piață respectiv şi pot constitui baza  pentru dezvoltarea ulterioară a tehnicilor și instrumentelor adecvate de remodelare și de schimbare a comportamentului consumatorului.

IFTIME 2.pdf
pdf