. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
CALITĂȚILE PRIMORDIALE ALE ANTRENORULUI CARE INIȚIAZĂ ȘI PREGĂTEȘTE SPORTIVII CARE PRACTICĂ SPORTURI DE LUPTĂ
24 octombrie 2015
Lazar Tipa

Rezumat: 
Profesiunea de antrenor presupune multă pasiune și amnegatie ,având în vedere că necesită un volum mare de muncă fizică și intelectuală, dar și multe sacrificii. Antrenorul este mai întâi profesor, învățător, înglobând cu răbdare câte puțin din cunoștințele sale în viitori performeri , apoi el este educator , deoarece trebuie să ducă o permanentă muncă educativă cu sportivii. Dar el trebuie să planifice și să realizeze performanță cu fiecare sportiv, plecând de la o temeinică cunoaștere a particularităților și posibilităților fiecăruia. Profesorul antrenor, antrenorul, instructorul sportiv trebuie să fie și un permanent cercetător științific, munca prin care va găsi soluții și metode noi de pregătire a sportivilor, va îndepărta aspectele negative în acest sens și își va aduce o contribuție substanțială la dezvoltarea sportului său, el este deci un om de știință, deoarce nu se poate mărgini numai la predarea cunoștințelor învățate, ci este obligat să se depășească mereu prin studii, cercetări științifice și experimente și să își aducă aportul la dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor ce le predă, astfel încât acestea să aibă o eficiență maximă în obținerea avantajului competitiv. 

LAZAR.pdf
pdf