. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ASPECTE PRIVIND RECUPERAREA POST-TRAUMATICĂ A MÂINII
16 february 2013
Domeniu:
Iacob A.

Rezumat
Această lucrare îşi propune să evidenţieze necesitatea individualizării programului recuperator, prin prezentarea particularităţilor a  şapte cazuri cu diferite sechele post-traumatice. Am plecat de la ipoteza că nu este suficientă aplicarea unui program de recuperare alcătuit din proceduri de electroterapie și mobilizări active libere efectuate fără specialist pentru a obţine o recuperare satisfăcătoare. Fiecare caz a fost monitorizat pe o perioadă de cel puţin 3 luni; programele de recuperare au fost adaptate şi individualizate, astfel  încât 4 pacienţi au beneficiat de programe combinate de fizio-kinetoterapie, în timp ce 3 pacienţi au urmat un program fizioterapeutic. Rezultatele au arătat faptul că este absolut nevoie de o individualizare a programului de recuperare în funcţie de particularităţile fiecărui caz şi nu doar în funcţie de tipul leziunii în general, întrucât cei 4 pacienţi care au beneficifiat de câte un program de recuperare individualizat s-au recuperat  în procente mai mari faţă de ceilalţi 3 pacienţi care au urmat un program de electroterapie.
Iacob full text.pdf
pdf