. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII COORDINATIVE LA PREŞCOLARI (GRUPA DE VÂRSTĂ 5-6 ANI)
19 decembrie 2012
Domeniu:
Pantea C., Grădinaru C

Rezumat

Lucrarea de față își propune să reprezinte evoluția rezultatelor obținute de preșcolari în urma introducerii  jocurilor dinamice în orele care urmăresc dezvoltarea capacițății coordinative. Grupa de copii studiată pe parcursul unui an şcolar  (2011-2012) cuprinde un număr de 13 fete şi 16 băieţi, având vârsta de 5-6 ani, vârstă premergătoare perioadei optime de dezvoltare a capacităţii coordinative, selectând copii care participă constant, de două ori pe săptămână la orele de educaţie fizică.
În urma experimentului pe care l-am realizat s-au desprins următoarele concluzii: toate testele efectuate au înregistrat în mod normal creşteri ale capacităţii coordinative de la o măsurătoare la alta, ca urmare a activităţii depuse în acest sens, pe durata anului şcolar. Evoluţiile înregistrate nu sunt spectaculoase, dar susţin ideea că prin exerciţiu şi activitate organizată, atât la fete cât şi la băieţi, se pot înregistra progrese, subiecţii putând să-şi dezvolte capacitatea coordinativă.
Pantea full-text.pdf
pdf