. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ASPECTE PRIVIND INFLUENŢELE MIJLOACELOR GIMNASTICII ASUPRA DEZVOLTĂRII FIZICE GENERALE IN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ LA CICLUL GIMNAZIAL
15 decembrie 2007
Domeniu:
Tatiana DOBRESCU, TRUŢĂ Daniel Marius

Rezumat:
Principalul scop al cercetării efectuate este studierea elevilor din punct de vedere al dezvoltării fizice şi motrice, perfecţionarea metodologiei de dezvoltare fizică, astfel ca lecţia de educaţie fizică să fie optimizată pentru dezvoltarea fizică armonioasă, însuşirea corectă a deprinderilor motrice de bază şi dezvoltarea calităţilor motrice.
În lucrarea de faţă am plecat de la ideea selecţionării celor mai eficiente metode şi mijloace de realizare a obiectivelor prevăzute în curricula şcolară la nivel gimnazial.
Complexele de exerciţii elaborate şi aplicate în cadrul cercetării au contribuit la mărirea influenţei exerciţiilor fizice asupra dezvoltării fizice armonioase iar prin conţinutul, structura şi ascensiunea mişcărilor se prelucrează aparatul locomotor, educând coordonarea.