. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ASPECTE PARTICULARE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE A TEHNICII PROBELOR DE ARUNCĂRI
24 octombrie 2015
Alexandrina Mihaela Constantin, Constantin Pehoiu

Abstract
Scopul lucrării vizează prezentarea mecanismului de bază al procedeului tehnic care reprezintă succesiunea logică de acte motrice, obiectiv necesare, în vederea efectuării eficiente a acestuia. Acesta trebuie înţeles ca un sistem de factori (spaţiali, temporali, dinamici şi energetici), aflaţi în strânsă corelaţie, care determină o eficienţă crescută acţiunii motrice. Noi am prezentat în lucrare mecanismul de bază şi veriga principală la cele trei probe de aruncări, conform autorilor citaţi. Fiecare aruncare cuprinde elemente tehnice diferite în cadrul mecanismului de bază. Noi am sintetizat elementele tehnice pe fiecare aruncare, suliţă, disc şi ciocan.

CONSTANTIN.pdf
pdf