. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND COMBATEREA ŞI PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ – ANALIZĂ SWOT
10 decembrie 2008
Domeniu:
Ioan IACOB, Mihai CURELARU, Beatrice ABALAŞEI, Oana RUSU, Emil BUDESCU

Rezumat:
Există o tendinţă pe plan mondial potrivit căreia statele caută să se asigure că sistemele lor de justiţie juvenilă sunt în acord cu dreptul internaţional în domeniul drepturilor omului. De aceea, ţări din toată lumea au preluat principiile internaţionale în propriile legi şi politici şi, ca rezultat, legislaţiile în domeniul justiţiei juvenile au fost refăcute.