. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND PROCESUL BOLOGNA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN UNELE ŢĂRI ALE UNIUNII EUROPENE
15 decembrie 2007
Domeniu:
Ioan IACOB, Emil BUDESCU

Rezumat:
Scopul lucrării este acela de a prezenta comparativ unele planuri de învăţământ ale câtorva facultăţi de profil din România şi Italia, în vederea realizării celei mai bune variante de plan de învăţământ. Sunt prezentate disciplinele de studiu, analiza efectuată urmărind structura planurilor de învăţământ, volumul de ore alocat, numărul de credite şi forma de evaluare. Keywords: curricula, analysis, physical education and sports, strategy.