. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
APRECIEREA CARACTERISTICILOR NEUROPSIHOMOTORII LA UN LOT DE PRESCOLARI DIN COMUNA COMARNA - JUDETUL IASI
14 decembrie 2009
CRĂCIUN Carolina, ALBU Adriana, CRACIUN Petronela, CRACIUN Georgiana

Rezumat:
Procesele de creştere şi dezvoltare se desfăşoară sub acţiunea unor factori externi şi interni. În cadrul factorilor externi educaţia joacă un rol important. Includerea copiilor în grădinită şi monotorizarea progreselor  neuro psihomotorii  reprezintă un factor foarte important. Mulţi  copii aparent fără probleme pot prezenta o evoluţie lentă sau cu retard pe un anumit comportament. Intervenţia educaţională la vârsta  preşcolară rezolvă eficient aceste probleme.