. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
APRECIEREA ABILITĂȚILOR MOTRICE ȘI A DEZVOLTĂRII FIZICE LA UN LOT DE ELEVI DIN ZONA MOLDOVEI
30 iulie 2018
Domeniu:
Onose I., Hodorca R., Albu A.

ABSTRACT
Creșterea și dezvoltarea sunt două procese influențate de acțiunea unor factori interni și externi. Este posibilă apariția unor diferențe în ceea ce privește dezvoltarea fizică și abilitățile motrice în funcție de zona geografică. Material și metode: studiul  este realizat pe un lot de 100 elevi din clasele a Va  de la școli provenite  din 3 județe ale Moldovei (Iași, Vrancea, Suceava). Au fost apreciate dezvoltarea fizică și abilitățile motrice. Rezultate și discuții: dezvoltarea armonică este prezentă la 55 elevi, cu diferențe nesemnificative pe colectivități. Abilitățile motrice evaluate la nivelul notei 10 sunt prezente doar la 25 elevi, dar tinerii din județul Suceava se particularizează prin existența unui număr mic de    cazuri în care se  ajunge la acest nivel. Diferențele calculate fiind semnificative statistic. 
Concluzii: abilitățile motrice pot fi diferite în funcție de regiunea geografică element inportant pentru orientarea tinerilor către sportul de performanță.

ONOSE, HODORCA, ALBU.pdf
pdf