. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ANALIZA ÎN ATAC A JUCĂTORILOR DE SEMICERC AI ECHIPEI DE HANDBAL MASCULIN STEAUA BUCUREȘTI ÎN LIGA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
24 octombrie 2015
Curiţianu Ioana, Neamţu Mircea, Balint Elena

Rezumat
Cercetarea a avut ca obiect de studiu evoluția ofensivă a jucătorilor care activează pe posturile de extremă stângă, extremă dreaptă și pivot ai echipei de handbal masculin Steaua Bucureşti în Liga Națională a România, sezoanele competiţionale 2011-2012 și 2013-2014. În realizarea acestei cercetări privind analiza comparativă a parametrilor de atac obținuţi de către jucătorii supuşi cercetării, sportivi componenţi ai echipei Steaua București, s-au utilizat următoarele metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate, metoda observației, folosind o fişă de observație proprie, metoda analizei video, pentru vizionarea meciurile echipei în edițiile de campionat 2011-2012 și 2013-2014, datele statistice colectate au fost necesare în vederea analizării parametrilor de joc în atac, înregistraţi de către cei nouă jucători de semicerc supuşi cercetării. Cei cinci parametrii de atac au fost înregistraţi pentru jucătorii care activează pe posturile de extreme şi pivot, jucători componenţi ai echipei Steaua Bucureşti. În sezonul competiţional 2011-2012, valorile mediilor obţinute de către jucători au fost mai mici decât valorile înregistrate în ediţia de campionat 2013-2014, aceste valori crescând semnificativ, jucătorii care activează pe postul de extremă stângă au înregistrat o medie iniţială de 3,576 şi o valoare finală de 6,727. Jucătorii extremă dreptă au înregistrat o valoare crescătoare a mediei, în sezonul 2011-2012 media de 3,84, iar în sezonul competiţional 2013-2014 media de 5,727. 
 
CURINTANU.pdf
pdf