. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND COSTURILE FINANCIARE ALE POPULAŢIEI DIN DIFERITE REGIUNI ALE U.E. PENTRU ACCESUL LA ACELAŞI SERVICIU KINETOTERAPEUTIC DE BAZĂ
31 martie 2014
Domeniu:
Alexe D., Deleu C.

Rezumat 
Delimitarea tipului de raport între un serviciu kinetoterapeutic de bază oferit populaţiei şi costurile aferente acestuia la nivelul diferitelor regiuni U.E. Realizarea unei analize comparative privind costurile aferente aplicării diferitelor tipuri de masaj pentru piaţa europeană a serviciilor specifice terapiilor de relaxare-recuperare poate oferi date şi repere noi viitorilor specialişti din aceste domenii, atunci când aceştia îşi planifică şi proiectează accesul într-o astfel de piaţă concurenţială. Cunoaşterea costurilor aferente serviciilor de masaj, cunoaşterea specificului economic naţional, cunoaşterea principiilor care guvernează activităţile terapeutice din domeniul recuperării şi refacerii, al relaxării din fiecare ţară U.E., pot oferi indicii pozitive şi reale de orientare a carierei profesionale, dar şi indicii privind valorizarea serviciilor de masaj în interiorul unei pieţe aşa de mari cum este cea a Uniunii Europene. Pentru acelaşi tip de serviciu kinetoterapeutic de bază oferit populaţiei (masaj), delimitarea unor limite extreme ale costurilor aferente poate fi un deziderat greu de realizat la nivelul regiunilor U.E, iar acest aspect indică, în opinia noastră, lipsa unei stabilităţi şi a unei „standardizări” financiare a serviciilor pentru care un kinetoterapeut este format şi specializat.

Alexe D. full text.pdf
pdf